برچسب : اموزش جامع تحلیل تکنیکال

6

فرصت ها تکرار نشدنی اند...   jQuery("#demo_countdowner").TimeCircles({ "animation": "smooth", "bg_width": 0.2, "fg_width": 0.043333333333333335, "circle_bg_color": "#E2E2E2", "time": { "Days": { "text": "روز", "color": "#ff3333", "show": 1 }, "Hours": { "text": "ساعت", "color": "#ff3333", "show": 1 }, "Minutes": { "text": "دقیقه", "color": "#ff3333", "show": 1 }, "Seconds": { "text": "ثانیه", "color": "#ff3333", "show": 1 } } });

آموزش صحیح، مفید و به کار گرفتن آموخته ها تنها عامل موفقیت در بازارهای مالی  است. با توجه به عظمت و بزرگی بازارهای مالی همگان بر این باورند که به نسبت همین بزرگی، آموزش آن نیز پیچیده و شاید در بعضی موارد بسیار سخت است. ما به شما میگوییم دانش و دانستنیهای زیاد و غیر