برچسب : اندیکاتور

فرصت ها تکرار نشدنی اند... به مدت محدود، سیستم معاملاتی هوشمند با 40 درصد تخفیف به قیمت استثنایی 99 هزار تومان به فروش می رسد سیستم معاملاتی نرم‌افراری است که نمودار سهام را بصورتی ساده و قابل فهم برای کلیه فعالین بازار سهام، از مبتدی تا حرفه‌ایی، تحلیل می‌کند. روش کار این سیستم معاملاتی بدین
6

فرصت ها تکرار نشدنی اند...   jQuery("#demo_countdowner").TimeCircles({ "animation": "smooth", "bg_width": 0.2, "fg_width": 0.043333333333333335, "circle_bg_color": "#E2E2E2", "time": { "Days": { "text": "روز", "color": "#ff3333", "show": 1 }, "Hours": { "text": "ساعت", "color": "#ff3333", "show": 1 }, "Minutes": { "text": "دقیقه", "color": "#ff3333", "show": 1 }, "Seconds": { "text": "ثانیه", "color": "#ff3333", "show": 1 } } });

واگرایی‌ها‌ به دو دسته تقسیم می‌شوند: 1) واگرایی معمولی 2) واگرایی مخفی 1) واگرایی معمولی: زمانی تشکیل می‌شود که قیمت، یک قله یا کف جدید می‌سازد ولی اندیکاتور، قادر به ساختن قله یا کف فراتر از قله یا کف قبلی خود نیست. 1-1)واگرایی معمولی مثبت: زمانی تشکیل می‌شود که قیمت کف قبلی را رد می‌کند